Debaty społeczne

Debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się szósta debata społeczna zorganizowana dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Na temat wspólnego bezpieczeństwa z uczestnikami spotkania debatowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, zaproszeni goście reprezentujący samorządy lokalne oraz instytucje wspomagające Policję w zakresie bezpieczeństwa.

W miniony wtorek (12.09.2017r.), w sali sesyjnej starostwa powiatu ostrzeszowskiego odbyła się kolejna, bo już szósta debata społeczna zorganizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Podobnie, jak w latach ubiegłych spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego, dlatego też prócz lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli instytucji oraz służb wspierających Policję w dbaniu o bezpieczeństwo, mundurowi na debatę zaprosili przede wszystkim mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. Pomimo zaproszenia, niestety w debacie nie uczestniczyli zarządcy dróg wojewódzkich oraz krajowych. 

Korzystając z okazji spotkania, jeszcze przed rozpoczęciem debaty, nastąpiło oficjane przekazanie narkotesterów przez Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Mariusza Witka na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie mł.insp. Andrzeja Harsia. Pan Komendant podziękował oraz podkreślił znaczenie przekazanego sprzętu, który jest niezbędny w codziennej służbie policjantom wszystkich pionów, podczas ujawniania osób, które znajdują się pod wpływem działania środków odurzających. Po uroczystym przekazaniu, szef ostrzeszowskiej Policji rozpoczął spotkanie charakterystyką powiatu wskazując na jego obszar oraz zaludnienie. Także omówił statystykę przestępczości na podległym jednostce terenie, statystykę zdarzeń drogowych oraz realizowane w bieżącym roku przedsięwzięcia w ramach profilaktyki społecznej. Również w swojej prezentacji gospodarz spotkania przypomniał o postulatach, jakie były kierowane przez mieszkańców powiatu na ubiegłorocznej debacie oraz etapie ich realizacji.

W dalszym punkcie wystąpienia mł.insp. Andrzej Haraś przypomniał obecnym o narzędziach, które działają już od 20 września 2016 roku, tj. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA oraz aplikacja na urządzenia mobilne MOJA KOMENDA nawiązując do dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Komendant podkreślił nową rolę dzielnicowego, na czym polega jego służba oraz fakt, że jego głównym zadaniem, to bycie bliżej społeczństwa. Także działanie KMZB zostało szczegółowo omówione oraz zaprezentowane online przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewnecji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie asp.szt. Mikołaja Grygowskiego. Uczestnicy debaty jeszcze raz usłyszeli do czego służy narzędzie oraz jak się nim posługiwać krok po kroku. 

Po wstępnych wystąpieniach, policjanci zaprosili uczestników spotkania do wspólnego debatowania. Uczestnicy debaty byli bardzo aktywni, bowiem spotkanie przedłużyło się o 20 minut. Mieszkańcy pytali się o rejstr prowadzonych zdarzeń na drogach w nawiązaniu do KMZB. Kierowane postulaty szczególnie dotyczyły braku ścieżek rowerowo-pieszych, przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, gromadzenie się młodzieży na placah zabaw, gdzie dochodzi do spożywania przez nich alkoholu oraz narkotyków, rowerzystów na chodnikach. Także kierowane postulaty dotyczyły niewłaściwego parkowania przez pojazdy w rejonie chodników, jak również kłopoty z przejściem dla osób pieszych oraz małą ilością takich przejść. Ponownie został podniesiony problem przejścia dla osób pieszych pod drogą krajową nr 11, a szczególnie faktu gromadzenia się w tym miejscu osób, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie. Uczestnicy spotkania kierowali także słowa krytyki w kierunku policjantów nawiązując do ich opieszałości, słowa krytyki padały również pod adresem dzielnicowych za brak obecności na spotkaniach. Z sali padały także propozycje współpracy z ostrzeszowską Policji, głównie ze strony młodzieży w zakresie profilaktyki adresowanej do młodych kierowców pod kątem ich bezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdów. Także padło pytanie w zakresie przewożenia dzieci autobusami oraz możliwości zwiększenia liczby przewoźników na trasie Kobyla Góra - Ostrzeszów. Uczestnicy spotkania pytali także o powód oraz konieczność wycinki drzew na drodze wojewódzkiej W-450 w nawiązaniu do zdarzeń drogowych, które miały miejsce w pierwszym półroczu br. Również podnoszone kwestie przez mieszkańców dotyczyły budowy przy ul. Zielonej oraz niszczenia drogi przez pojazdy dostawcze. Odpowiedzi na kierowane pytania udzielali bezpośrednio Komendant, Naczelnik Wydziału Ruchu Drohowego oraz Burmistrz Niasta i Gminy Ostrzeszów. Jednocześnie podczas podsumowania wtorkowego spotkania szef ostrzeszowskiej Policji zapewnił, że wszystkie skierowane postulaty zostały zaprotokołowane, które następnie za pośrednictwem pism zostaną skierowane do właściwych instytucji celem ich dalszej realizacji. Z kolei wnioski kierowane do tutejszej Policji zostaną w miarę możliwości zrealizowane poprzez skierowanie służb we wskazane miejsca.