Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej

Szkodliwość zażywania środków odurzających było motywem przewodnim spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej. Rodzicom zaprezentowano atrapy środków odurzających, a także przyrządy do ich przechowywania czy zażywania.

W ramach realizacji działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym w dniu 18.04.2018 roku funkcjonariusz Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy przeprowadził prelekcję dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej.

Podczas spotkania omówiono tematykę dotyczącą przeciwdziałania narkomanii oraz szkodliwości działania środków odurzających, w tym dopalaczy, na organizm młodego człowieka, a także zachowania osób po ich zażyciu. Uwagę rodziców zwrócono również na słownictwo jakiego używa młodzież komunikując się ze sobą, celem nie wzbudzenia podejrzeń u osób dorosłych.

Spotkanie z rodzicami przeprowadzono w oparciu o prezentację pt. "Narkomania" oraz z wykorzystaniem walizki profilaktycznej z atrapami środków odurzających, przyrządami do przechowywania czy zażywania tych środków.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk