Działania "PRĘDKOŚĆ" na drogach powiatu - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Działania "PRĘDKOŚĆ" na drogach powiatu

W dniu 11 stycznia br. na drogach powiatu ostrzeszowskiego policjanci ostrzeszowskiej drogówki przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie przeprowadzą własne ponad powiatowe działania pod kryptonimem "PRĘDKOŚĆ".

W dniu 11.01.2018 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego zostaną przeprowadzone wzmożone działania ukierunkowane na ujawnienie kierujących, którzy nie stosują się do przepisów drogowych w zakresie prędkości jazdy. W działaniach tych ostrzeszowskich policjantów wspierać będą funkcjonariusze kępińskiej drogówki.

W tym dniu możemy spodziewać się działań zarówno w ramach statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń. Warto również podkreślić, że jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Czynnikami, które mają wpływ na przekraczanie dopuszczalnych prędkości jest m. in. brawura, pośpiech, jak również chęć zaimponowania innym kierowcom lub pasażerom, których przewozimy swoimi pojazdami.

Pojawiające się w mediach kampanie społeczne oraz prowadzone przez policję, wśród użykowników dróg oraz w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu ostrzeszowskiego, działania profilaktyczne, mają  na celu kształtowanie świadomości oraz zachęcenie odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie w zakresie obowiązujących limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu czy warunków atmosferycznych panujących na drodze. Szczególną uwagę policjanci zwracać będą na "młodych" uczestników ruchu drogowego (18-24 lata), gdyż ta właśnie grupa wiekowa znajduje się w gronie ryzyka pod względem uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, często ze skutkiem śmiertelnym. 

 

Autor: Magdalena Hańdziuk