Podsumowanie działań "Bezpieczny weekend - Wielkanoc" - Ruch Drogowy - KPP Ostrzeszów

Ruch Drogowy

Podsumowanie działań "Bezpieczny weekend - Wielkanoc"

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie posumowała świąteczne działania "Bezpieczny weekend - Wielkanoc". W tym okresie na terenie powiatu ostrzeszowskiego zaistniało 6 kolizji oraz zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami.

W okresie od 30 marca do 02 kwietnia br. funkcjonariusze ostrzeszowskiej policji, tak jak i pozostali policjanci służący na terenie całego kraju, wzięli udział w ogólnopolskich działaniach, pn. "Bezpieczny weekend - Wielkanoc"". W tych dniach szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo osób podróżujących, jak również na ujawnianie i eliminowanie nietrzeźwych użytkowników dróg oraz osób niestosujących się do przepisów ruchu drogowego.

Podczas trwających działań Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała łącznie 6 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali również 3 osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości. Podczas trwających świąt odnotowano także 12 interwencji domowych, których przyczyną były najczęściej nieprozumienia rodzinne oraz 4 interwencje w miejscach publicznych.

Do policyjnego aresztu trafiły również 2 osoby w celu wytrzeźwienia oraz 1 osoba, którą zatrzymano do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie.

Pod względem zdarzeń kryminalnych święta upłynęły spokojnie.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk